.:

Uddannelse/Kurser

 
ASP.NET.

To dages kursus.
2005
 

Agenda

At sætte kursisten i stand til at udvikle web applikationer og web services i ASP.NET.

Kursusindhold

Introduktion til .Net framework.
Repetition af C# syntaks.
Repetition af objekt orienteret programmering
Web forms og Server kontroller.
 • Postback.
 • Hændelser.
Fejlhåndtering og Fejlsøgning.
 • Typer af fejl.
 • Håndtering af syntaksfejl.
 • Håndtering af runtime-fejl ved hjælp af If..Then.
 • Håndtering af runtime-fejl ved hjælp af Try...Catch.
 • Logiske fejl og debugging.
ADO.NET.
 • Introduktion til relationelle databaser.
 • Introduktion til ADO.NET.
 • ADO.NET og Access.
 • ADO.NET og SQL Server.
 • Læsning af data.
 • Manipulation af data.
Web services.
 • Introduktion til XML.
 • Oprettelse af en web service.
 • Service consumer i ASP.NET.
 • Service consumer via SOAP.

Kursus sted

PeopleNet - København

hjemmeside: www.peoplenet.dk
 
/media/img/xhtml10.png Valid CSS!