.:

Uddannelse/Kurser

 
Datamatiker.

1997-1999
 

Projekter

Andersen Management International hvor der blev produceret en dokumentdatabase med henblik på at standardisere firmaets CV'er og ansøgninger.

Føtex hvor der skulle fremstilles en database der kunne samarbejde med kasseapparaterne, således at det var muligt at holde styr på det aktuelle lager.

Valgfag

Til min valgfagseksamen som datamatiker valgte jeg at snakke om brugergrænseflader hvor emnet var banneranimationer og bannerblindness.

Udarbejdelse af brugergrænseflader med fokus på web-sider.
Formålet ved kurset er at give en introduktion til, hvordan man sikrer en grundlæggende brugervenlighed i et interaktivt systems bruger-grænseflade, herunder især interaktive websider. Kurset har følgende mål:

 • At man kender nogle grundlæggende principper for design af brugervenlige brugergrænseflader.
 • At man kan opstille en brugerprofil for en brugergruppe.
 • At man kan opstille et første bud på en brugergrænseflade, ud fra en målformulering og en brugerprofil, som overholder de grundlæggende principper.
 • At man kender almindelige teknikker til test af bruger-grænseflader som højttænkningsforsøg, heuristisk evaluering, tjekke efterlevelsen af en standard.
 • At man kan gennemføre et højttænkningsforsøg.
 • At man mener, at brugervenlighed er en disciplin, er og kræver særlig ekspertise på linie med datakommunikation, databaser, projekt-ledelse, etc.
 • At man mener, at en brugergrænseflade ikke er færdig, før den er testet ligesom et program, kræver iterativt design

Java programmering.
Formålet ved kurset er at få kendskab til programmeringssproget Java og forståelse for programmering i dette sprog, samt at få et kendskab til de mest anvendte packages og interfaces. Kurset har følgende mål:

 • At man er i stand til at skrive et mindre Java program.
 • At man er i stand til at benytte et programmerings-udviklingsværktøj, der understøtter Java.
 • At man skal have kendskab til de mest almindelige Java packages.
 • At man skal have en forståelse for Javas karakteristika i forhold til andre sprog.

Design Patterns.
Formålet med kurset er at være i stand til at anvende designmønstre som et centralt element i moderne system-udvikling. Kurset har følgende mål:

 • At man er i stand til at analysere, hvor vidt genbrug af design i form af mønstre kan øge produktiviteten i systemudvikling.
 • At man er i stand til at benytte et programmerings-udviklingsværktøj, der understøtter Java.
 • At man får viden om at udviklingen af fremtidige sproglige mekanismer og mønstre påvirker hinanden frem mod en stadig øgning af abstraktionsniveauet i design og implementationsprocesserne.

Skole

Niels Brock Business College - København

hjemmeside: www.brock.dk
 
/media/img/xhtml10.png Valid CSS!